O nás

Přístrojové centrum FEL ČVUT je určeno pro podporu vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti všech pracovišť fakulty. Hlavní náplní činnosti Přístrojového centra je správa a zapůjčování kvalitních laboratorních měřicích přístrojů a programového vybavení pro řízení měřicích experimentů, dále konzultační a poradenská činnost v oblasti automatizovaných měřicích systémů a laboratorní přístrojové techniky, organizace odborných přednášek a presentací, koordinace nákupů unikátních měřicích přístrojů v rámci fakulty. Přístrojové centrum je v kontaktu s distributory předních světových firem v oboru měřicí techniky a snaží se seznamovat odbornou veřejnost s moderními trendy v této oblasti.

 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo DIGITAL