Nabízené služby

  • Správa fondu laboratorních měřicích přístrojů
  • Poradenská a konsultační činnost v oboru měřicí techniky (metody měření, měřicí a přístrojová technika, automatizované měřicí systémy, programové prostředky pro měření)
  • Zapůjčování technických příruček, standardů, firemních katalogů a dalších materiálů z oboru měřicí techniky
  • Pomoc při kontrole přesnosti příp. kalibraci měřicích přístrojů (ve spolupráci s akreditovanou laboratoří legální metrologie katedry měření)
  • Poskytování informací o konferencích, seminářích a výstavách zaměřených zejména na měřicí techniku a metrologii
  • Organizace přednášek a seminářů
  • Koordinace nákupů přístrojové techniky využitelné více katedrami
 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo DIGITAL