Fond přístrojů

Seznam přístrojů, které má v současnosti Přístrojové centrum k dispozici je v pravém panelu...

Podmínky zapůjčování

  • Uvedené přístroje jsou zapůjčovány v rámci FEL ČVUT bezplatně.
  • Základní doba výpůjčky je 14 dní.
  • Prodloužení nebo delší dobu zápůjčky je nutné dohodnout s vedoucím Přístrojového centra individuálně.

Vypůjčit od
..

Vypůjčit do
..

required

required

required

required

required


uveďte přístroje, které chcete zapůjčit (zkopírujte názvy z pravého panelu), případně další doplňující informace


 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo DIGITAL