Rozvojový projekt na rozšíření přístrojového vybavení FEL

Datum: 6.4.2011
Elektrotechnická fakulta ČVUT získala v letošním roce finanční podporu na řešení projektu "Rozšíření přístrojového vybavení FEL". Tento rozvojový projekt koordinovaný Přístrojovým centrem FEL výrazně zlepší laboratorní výuku na fakultě v oblastech Ultrazvuková diagnostika, Diagnostika elektrotechnických materiálů a součástek, Testování elektronických součástek, Obvodová a signálová analýza, Paprsková optika, Optoelektronika, Laserová technika, Družicová navigace, Magnetická měření, Diagnostika a měření ve výkonové elektrotechnice. Získané unikátní přístrojové vybavení bude umístěno na sedmi katedrách a prakticky využíváno deseti až dvanácti katedrami FEL. Informace o zakoupených přístrojích budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Přístrojového centra.

V letošním roce se ČVUT podařilo získat integrovaný rozvojový projekt "Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií na fakultách a součástech ČVUT v Praze", jehož součástí je dílčí projekt "Rozšíření přístrojového vybavení FEL". Projekt je zaměřen na rozšíření a modernizaci fondu přístrojové techniky na FEL ČVUT spravované  Přístrojovým centrem. Díky projektu bude možné výrazně inovovat výuku v celkem deseti specializovaných výukových laboratořích na FEL a současně efektivně využívat přístroje v průběhu celého kalendářního roku (v době bez výuky předpokládáme využití v rámci doktorského studia). Rozvojový projekt výrazně zlepší laboratorní výuku na fakultě v následujících oblastech:

  • Ultrazvuková diagnostika
  • Diagnostika elektrotechnických materiálů a součástek
  • Testování elektronických součástek (zejména A/D a D/A převodníků)
  • Obvodová a signálová analýza
  • Paprsková optika
  • Optoelektronika
  • Laserová technika
  • Družicová navigace
  • Magnetická měření
  • Diagnostika a měření ve výkonové elektrotechnice

Získané unikátní přístrojové vybavení bude umístěno na sedmi katedrách a prakticky využíváno deseti až dvanácti katedrami FEL. Informace o zakoupených přístrojích budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Přístrojového centra.

 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo DIGITAL