Přednáška firmy National Instruments "Virtuální přístroje pro měření, řízení a VF techniku"

Datum: 08.12.2008
Pořádá Katedra měření ve spolupráci s Přístrojovým centrem FEL ČVUT. Přednáška se koná tuto středu 10.12.2008 od 12:45 v posluchárně č. 54 (hlavní chodba z vestibulu vlevo, C3-54 dle nového číslování) budova FEL ČVUT (Technická 2, Praha-Dejvice).

V přednášce bude představeno grafické vývojové prostředí LabVIEW a jeho použití ve 2 praktických úlohách:

  1. Měření elektrických (napětí, proud, příkon...) a neelektrických (otáčky, vibrace, síly...) veličin na točivém stroji. V závěru bude přidána i regulace otáček. Tato úloha bude postavena zcela od počátku s využitím měřicího systému NI CompactDAQ.
  2. Použití výkonného modulárního systému PXI Express pro generování vysokofrekvenčních signálů různých standardů (FM rádio, digitální modulace), měření zkreslení přenášeného audiosignálu.


Přednáška nepředpokládá žádné předchozí znalosti a je vhodná pro všechny, kteří se zajímají o měření a sběr dat v různých oborech (elektronika, strojírenství, fyzika atd.).

Na přednášku se není potřeba nijak registrovat.

 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo DIGITAL