Výsledky výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol 2008

Datum: 22.01.2008
Výsledky výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol 2008 byly zveřejněny 21.1.2008 na webu FRVŠ. Výborně obstál projekt FRVŠ č. 1857/2008 (řešitel doc. Roztočil, spoluřešitelé doc. Urbánek, Ing. Mazánek) zaměřený na inovaci vybavení Přístrojového centra FEL ČVUT. Projekt získal kapitálovou dotaci ve výši 1656 tis. Kč na nákup moderní přístrojové techniky využitelné na většině kateder FEL.

Výsledky výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol 2008 byly zveřejněny 21.1.2008 na webu FRVŠ http://www.frvs.cz/vr28.htm (příp. http://frvs.vsb.cz/frvs/).

Výborně obstál projekt FRVŠ č. 1857/2008  (řešitel doc. Roztočil, spoluřešitelé doc. Urbánek, Ing. Mazánek) zaměřený na inovaci vybavení Přístrojového centra FEL ČVUT. Projekt získal kapitálovou dotaci ve výši 1656 tis. Kč. Přístroje budou efektivně využívány v průběhu celého kalendářního roku.

Nově pořízené vybavení Přístrojového centra bude nasazeno na celé FEL ČVUT v těchto programech strukturovaného studia: Elektrotechnika a informatika (Bakalářský - 3 - B2612/2257), Softwarové technologie a management (Bakalářský - 3 -B2650/2411), Elektrotechnika a informatika (Navazující magisterský - 2 - N2612/2259), Elektrotechnika a informatika (Doktorský - 3 - P2612/2248). V bakalářském strukturovaném programu budou nové přístroje Přístrojového centra využívány v oborech Kybernetika a měření, Silnoproudá elektrotechnika, Elektronika a sdělovací technika, Softwarové inženýrství, Web a multimedia, Manažerská informatika, Inteligentní systémy. V navazujícím magisterském strukturovaném programu budou nové přístroje Přístrojového centra využívány v oborech Biomedicínské inženýrství, Elektronika, Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky, Telekomunikace a radiotechnika, Kybernetika a měření, Silnoproudá elektrotechnika. V doktorském studijním programu budou nové přístroje Přístrojového centra využívány v oborech 2612V015 Elektronika, 2602V009 Elektrotechnologie a materiály, 1701V011 Fyzika plazmatu, 2601V006 Měřicí technika, 2601V010 Radioelektronika.

 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo DIGITAL