Projekt MŠMT EF16_017/0002280 schválen

Datum: 20.9.2017
Projekt MŠMT EF16_017/0002280 - Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL

Elektrotechnické fakultě ČVUT byl v rámci  Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014 - 2020) schválen projekt projekt MŠMT EF16_017/0002280 - Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL.

Cílem projektu je zajistit potřebné moderní infrastrukturní zázemí (přístrojové zařízení a laboratorní vybavení včetně podpůrného hardwaru a softwaru), které je naprosto nezbytné k úspěšné realizaci aktivit komplementárního projektu Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT FEL podávaného do výzvy 02_16_018. Bude tak zajištěna infrastruktura pro nově akreditované doktorské studijní programy Aplikovaná fyzika, Ekonomika energetiky a elektrotechniky, Elektrotechnika a komunikace, Letecká a kosmická technika, Informatika, Kybernetika a robotika a Bioinženýrství. Modernizací přístrojového vybavení bude umožněna práce doktorandů v tématech souvisejících s požadavky znalostní ekonomiky a dalších budoucích výzev v jednotlivých průmyslových odvětvích a v přístupu k řešení vědecko-výzkumných problémů. V průběhu realizace projektu tyto moderní a špičkově vybavené infrastruktury využije téměř dvě stovky doktorandů.

 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo CMS