První cesiové hodiny na ČVUT v Praze jsou v laboratoři Přístrojového centra Fakulty elektrotechnické.

Datum: 20.4.2015
Laboratoř přesného času a frekvence Fakulty elektrotechnické je od minulého týdne rozšířena o cesiový normál HP5071A. Laboratoř budovaná od roku 2013 je standardně vybavena rubidiovými frekvenčními normály, přesnými čítači a GPS přijímači, které slouží pro navázání lokální časové stupnice FEL Time na národní časovou stupnici UTC(TP).

Na rozvoji laboratoře se podílejí Přístrojové centrum, Středisko výpočetní techniky a informatiky, katedra elektrotechnologie, katedra měření a katedra teorie obvodů.
Cesiový normál umožní dosáhnout mimořádně vysokou přesnost měření času a frekvence.

Pracoviště úzce spolupracuje s Laboratoří Státního etalonu času a frekvence (LSEČF), dále se sdružením CESNET, Českým metrologickým institutem a společnostmi DICOM a Amtest-TM. Po dobu své existence byla laboratoř využita pro řešení čtyř výzkumných projektů a šesti studentských kvalifikačních prací.
 
Služby laboratoře (jak v oblasti výzkumu tak výuky) jsou k dispozici všem pracovištím FEL případně dalším fakultám ČVUT. V případě zájmu o spolupráci nebo služby laboratoře (kontrola přesnosti čítačů, oscilátorů, časových základen osciloskopů a digitalizátorů, aj.) kontaktujte vedoucího Přístrojového centra doc. Roztočila (roztocil@fel.cvut.cz).

Cesiový etalon frekvence HP 5071A

Parametry:

  • relativní frekvenční odchylka: lepší než 5.10-14 (pro dobu měření 24 hod.)
  • kombinovaná standardní nejistota měření odchylky sekundového pulsu FEL Time vůči UTC(USNO): 10 ns
 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo DIGITAL