Splnění dílčího úkolu Rozšíření a modernizace přístrojové techniky na FEL IRP 2013 ČVUT

Datum: 15.11.2013

V rámci dílčího úkolu Rozšíření a modernizace přístrojové techniky na FEL Institucionálního rozvojového plánu 2013 ČVUT byly do Přístrojového centra zakoupeny špičkové měřicí přístroje - osciloskop HD4096 TELEDYNE/LeCroy  pro digitalizaci a analýzu spojitých signálu ve frekvenčním pásmu do 1 GHz a Time&Frequency Transfer Receiver  DICOM GTR51určený do nově budované laboratoře přesného času a frekvence, která bude navázána na Laboratoř státního etalonu času a frekvence (ÚFE Akademie věd ČR).

 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo DIGITAL