Dílčí rozvojový projekt Rozšíření přístrojového vybavení FEL úspěšně ukončen

Datum: 6.1.2012

Název projektu:
Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií na fakultách a součástech ČVUT v Praze

Název dílčí části č. 5:
Rozšíření přístrojového vybavení FEL

Výstupy projektu

Plánované výstupy (tj. instalace přístrojů a příprava textů laboratorních úloh) byly splněny v souladu s přihláškou rozvojového projektu. Zakoupené unikátní přístrojové vybavení je umístěno na sedmi katedrách a jednom specializovaném pracovišti FEL a v současnosti je již nasazeno do praktické laboratorní výuky. U většiny přístrojů předpokládáme nasazení i v dalších specializovaných výukových laboratořích Fakulty elektrotechnické tak, aby byly využity v průběhu celého kalendářního roku a ve všech formách studia - bakalářské, magisterské a doktorské. Níže je uvedeno, kde se přístroje konkrétně nacházejí a kdo jsou osoby zodpovědné za jejich využití.

 1. Instalované přístrojové vybavení (systém PXI) pro ultrazvuková měření + texty navržených laboratorních úloh. Systém PXI je nainstalován na Katedře fyziky FEL (zodp. osoba doc. Bálek). V rámci řešení bylo navrženo programové vybavení ve vývojovém systému LabVIEW.
 2. Instalované přístrojové vybavení pro měření impedancí na vysokých frekvencích + texty navržených laboratorních úloh. Systém je nainstalován na Katedře elektrotechnologie FEL (zodp. osoba doc. Papež).
 3. Instalované přístrojové vybavení pro spektrální měření v pásmu do 40 MHz + texty navržených laboratorních úloh. Přístrojové vybavení je nainstalováno na Katedře teorie obvodů FEL (zodp. osoba doc. Hospodka).
 4. Laboratoř paprskové optiky včetně souboru laboratorních úloh, laboratorní úlohy v oblasti EMC. Přístrojové vybavení je nainstalováno na Katedře elektromagnetického pole FEL (zodp. osoba doc. Zvánovec).
 5. Instalované přístrojové vybavení v laboratoři optoelektroniky + texty navržených laboratorních úloh. Přístrojové vybavení je nainstalováno na Katedře mikroelektroniky FEL (zodp. osoba Ing. Jeřábek).
 6. Instalované přístrojové vybavení v laserové laboratoři, texty navržených laboratorních úloh. Přístrojové vybavení je nainstalováno na Katedře radioelektroniky (zodp. osoba doc. Páta).
 7. Aplikace širokopásmového výkonového zesilovače ve vysokonapěťové laboratoři a laboratoři magnetických měření + texty navržených laboratorních úloh. Přístroj je střídavě využíván na Katedře měření a Katedře elektroenergetiky (zodp. osoba doc. Kašpar).
 8. Instalovaný referenční družicový přijímač v laboratoři družicové navigace + texty navržených laboratorních úloh. Přístrojové vybavení je nainstalováno na Katedře radioelektroniky (zodp. osoby prof. Vejražka a Ing. Puričer).
 9. Vybavení pracoviště pro výrobu mechanických dílů elektronických zařízení. Vybavení je nainstalováno v laboratoři LVR FEL (zodp. osoba Ing. Pospíšil).

Konkrétní přístrojové vybavení

 1. PXI systém s rychlými A/D a D/A převodníky pro ultrazvuková měření (NI PXI-1082 + NI PXI-5422+příslušenství)
 2. RF Impedance/Material Analyzer Agilent E4991A
 3. Rohde & Schwarz FMU 36 Baseband Signal Analyzer
 4. Přístrojové vybavení pro laboratoř paprskové optiky - optický stůl STABLE - souprava pro analýzu optických laserových svazků - sada pro paprskovou optiku - optický generátor
 5. Optický spektrální analyzátor Yokogawa AQ6370C
 6. Přístrojové vybavení pro laboratoř paprskové optiky - stabilizovaný HeNe laser s příslušenstvím - kit adaptivní optiky - generátor Rigol - osciloskop PicoScope - zesilovač
 7. Model 800A3 RF Power Amplifier
 8. GNSS Referenční stanice Advanced
 9. Prostředky pro výrobu mechanických dílů (frézka COMAGRAV)
 

 

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická

Přístrojové centrum

Tisk  |  Mapa stránek (c) 2007-2024 Přístrojové centrum FEL ČVUT  |  Topinfo DIGITAL